en

Svolder är ett rent investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. bolaget är noterat på nasdaq omx stockholm ab.

Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med årsstämmobeslut per den 17 november 2010, utsett en valberedning som bland annat skall lägga fram förslag...

Läs mer