Svolders substansvärde 2020-03-13: 98 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 26 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 28 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 94,90 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 115,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 17 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-03-13: 98 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-03-13: 98 SEK per aktie