Om Svolder

Svolder är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.

 

  • Investerar huvudsakligen i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag och har en koncentrerad portfölj.
  • I termer av värdeskapande strävar Svolder efter att över tid vara det ledande investmentbolaget på Nasdaq Stockholm.
  • Överordnat mål är att, med en fullt investerad aktieportfölj, långsiktigt skapa en totalavkastning som väsentligen överstiger den svenska småbolagsmarknaden mätt som Carnegie Small Cap Index (CSRX).
  • Svolder strävar efter att uppvisa långsiktig utdelningstillväxt.
  • Genom en systematisk och specialiserad analys- och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett attraktivt placeringsalternativ.

 

Centrala krav på portföljbolag

Kvalitet – Noteringsavtal med Nasdaq Stockholm AB
Storlek – Noterade bolag med börsvärden understigande 20 000 MSEK
Karaktär – Etablerade affärsmodeller
Finansiellt – Utdelningskapacitet och utdelningsvilja

Bolaget består av fem anställda placerade i centrala Stockholm.
Svolder bildades i juni 1993.