Möt Svolders aktieägare

Aktieägare

Personer i ledande ställning

Nedan följer en förteckning över Svolders personer i ledande ställning. Information kring dessa personers, samt dess närståendes, transaktioner finns i insynsregistret hos Finansinspektionen på fi.se.

NamnBefattning
Fredrik CarlssonStyrelseledamot
Pontus EjderhamnEkonomichef
Tomas RisbeckerVD
Johan LundbergStyrelseledamot
Anna-Maria Lundström TörnblomStyrelseledamot
Clas-Göran LyrhemStyrelseledamot
Magnus MalmStyrelseledamot
Lisa ÅbomStyrelseledamot

Insiderregler

Samtliga anställda i Svolder omfattas av de handelsförbudsregler som gäller för personer i ledande ställning hos bolaget. Detta innebär att det inte är tillåtet att handla i Svolderaktien 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké. Dessa riktlinjer gäller också för de anställdas innehav i kapital- och pensionsförsäkringar. Vidare upprättar Svolder insiderförteckningar när insiderinformation identifierats i enlighet med Marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Insynstransaktioner