En värld av småbolag

Karriär

Svolder är ett investmentbolag där du kan växa i den spännande världen av svenska småbolag. Vi är stolta över vår historia och vårt engagemang för att driva förändring och skapa värde sedan noteringen på Nasdaq Stockholm år 1993. Att vara en del av Svolder är mer än att enbart investera kapital. Det handlar om att ta ansvar och aktivt påverka småbolagens framtid.

På vårt kontor i Stockholm är vi en grupp på sex personer som dagligen arbetar tätt tillsammans. Här är varje röst och bidrag ovärderligt. Vårt team är en sammansvetsad grupp av individer som trivs med både självständigt arbete och att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål. Vi är övertygade om att framgång kräver samarbete och målinriktat arbete. Handlingskraft och ägarskap över investeringar och analys är centrala element i arbetet.

Att bygga och vårda relationer och nätverk är avgörande i vår kultur. Vi värdesätter förmågan att skapa och vårda dessa kontakter, vilket hjälper oss att fatta välgrundade investeringsbeslut.

På Svolder uppmuntras ständigt lärande. Vi tror på att ge utmaningar där medarbetarna kan växa med sitt ansvar. Varje dag är unik och varierad, vilket ger dig chansen att utvecklas och bli en ännu bättre investerare. Integritet, en tydlig etisk kompass och en prestigelös attityd är grundläggande värderingar som varje medlem i vårt team bär med sig.