Svolders innehav per 2023-08-31

Aktieportföljen

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under pressreleaser.

Aktie
Aktiekurs SEK
Marknadsvärde MSEK
Andel av substansvärde %
78,12
803
15,3
130,00
571
10,9
175,80
464
8,9
80,55
405
7,7
94,10
401
7,6
105,00
377
7,2
51,00
316
6,0
52,00
286
5,5
81,00
232
4,4
83,00
174
3,3
43,16
158
3,0
46,94
150
2,9
34,15
143
2,7
9,26
122
2,3
34,10
122
2,3
252,00
107
2,0
34,50
91
1,7
154,20
71
1,3
9,80
42
0,8
30,90
37
0,7
Aktieportföljen
5 074
96,7
Nettofordran(+)/nettoskuld(-)
174
3,3
Totalt/Substansvärde
5 248
100,0