Svolders innehav per 2024-02-29

Aktieportföljen

Aktieportföljen uppdateras efter offentliggjord delårsrapport. Större innehavsförändringar som förorsakar en flaggning anges under pressreleaser.

Aktie
Aktiekurs SEK
Marknadsvärde MSEK
Andel av substansvärde %
126,56
1 075
19,1
99,70
445
7,9
220,00
438
7,8
105,00
378
6,7
49,00
371
6,6
78,90
343
6,1
54,40
338
6,0
78,65
306
5,4
77,00
299
5,3
43,04
295
5,2
19,20
253
4,5
31,10
192
3,4
36,20
152
2,7
69,80
147
2,6
37,00
125
2,2
39,90
121
2,2
9,51
41
0,7
Aktieportföljen
5 320
94,3
Nettofordran(+)/nettoskuld(-)
320
5,7
Totalt/Substansvärde
5 640
100,0