Investor Relations

Svolders externa redovisningsmaterial och investerarrelationer (IR) ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Kvalitet är ett ledord, men informationen ska för den skull vara kostnadseffektiv. Informationen ska vara lättförståelig för mottagaren och ska i övrigt väl möta de krav som marknadsplats och sedvänja kräver.

För bolagets medie-, analytiker- och aktieägarkontakter som avser bolagets löpande verksamhet svarar i första hand VD i andra hand IR-ansvarig. Aktieägare, som så begär, ska beredas möjlighet att komma i kontakt med VD eller IR-ansvarig. Detta kan ske via telefon, e-mail, brev eller annan kommunikationsform. I ägar- eller styrelsefrågor svarar ordföranden eller av honom/henne särskilt utsedd ledamot.

Verkställande direktör: Tomas Risbecker

08-440 37 74 / tomas.risbecker@svolder.se

IR-ansvarig och Webmaster: Pontus Ejderhamn

08-440 37 72 / pontus.ejderhamn@svolder.se

application/pdf iconInformationspolicy