Finansiell information

Investor relations

Svolders externa redovisningsmaterial och investerarrelationer (IR) ska präglas av öppenhet, tillförlitlighet, tillgänglighet och snabbhet. Kvalitet är ett ledord, men informationen ska för den skull vara kostnadseffektiv. Informationen ska vara lättförståelig för mottagaren och ska i övrigt väl möta de krav som marknadsplats och sedvänja kräver. För bolagets medie-, analytiker- och aktieägarkontakter som avser bolagets löpande verksamhet svarar i första hand VD i andra hand IR-ansvarig. Aktieägare, som så begär, ska beredas möjlighet att komma i kontakt med VD eller IR-ansvarig. Detta kan ske via telefon, e-mail, brev eller annan kommunikationsform. I ägar- eller styrelsefrågor svarar ordföranden eller av honom/henne särskilt utsedd ledamot.

Verkställande direktör: Tomas Risbecker
08-440 37 74 / tomas.risbecker@svolder.se

IR-ansvarig och Webmaster: Pontus Ejderhamn
08-440 37 72 / pontus.ejderhamn@svolder.se

Informationspolicy

Kalender för verksamhetsåret 2023/2024

 • Delårsrapport I, 3 månader 2023/2024: 13 december 2023
 • Delårsrapport II, 6 månader 2023/2024: 12 mars 2024
 • Delårsrapport III, 9 månader 2023/2024: 14 juni 2024
 • Bokslutskommuniké, 12 månader 2023/2024: 13 september 2024
 • Årsredovisning 2023/2024: Inledningen av november 2024
 • Årsstämma 2023/2024: 15 november 2024

Videoklipp

 • VD:s anförande vid årsstämman 2023
  Publicerad 2023-11-17
 • Tomas Risbecker besöker Ara Mustafa i Sparpodden
  Publicerad 2023-08-23
 • VD:s anförande vid årsstämman 2022
  Publicerad 2022-11-18
 • Ulf Hedlundh besöker Ara Mustafa i Sparpodden
  Publicerad 2022-10-05
 • Ulf Hedlundh på EFN Marknad
  Publicerad 2020-09-11
 • Ulf Hedlundh på EFN Marknad
  Publicerad 2020-03-12

Prenumerera via e-post

För att avsluta en prenumeration, använd länken du fick i ditt välkomstmail.

Beställ/avbeställ tryckta rapporter

Vill du beställa tidigare tryckta rapporter, ange i meddelandefältet nedan vilka du vill ha.
Nedan finns möjlighet att prenumerera alternativt avsäga sig tryckta rapporter.
Vill du prenumerera digitalt, gör du det här: Prenumerera via e-post
Hur behandlar vi dina personuppgifter, se här: Personuppgiftshantering