SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2015/2016 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2015/2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2016-10-24 SVOLDER AB (publ)


Svolders årsredovisning 2015/2016 Svolders årsredovisning 2015/2016