Möt Svolders styrelse

Styrelse

Styrelsen i Svolder består av sex ledamöter, två kvinnor och fyra män, valda av årsstämman 2022 med en mandatperiod fram till slutet av nästa årsstämma.

Fredrik Carlsson

Styrelsens ordförande

Göteborg, född 1970. Invald 2013.

Civilekonom (Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet) och MBA (Nijenrode University, Holland).

VD i Sönerna Carlsson Family Office.

Har tidigare arbetat som global analyschef för SEB Enskilda, aktiechef på Andra AP-Fonden samt dessförinnan i London på Bank of America Merrill Lynch och HSBC.

Övriga styrelseuppdrag: Resurs Holding AB, Solid Försäkringar AB och Sten A Olsson pensionsstiftelse.

Aktieinnehav: Privat och via bolag: 61 600 B-aktier

Ladda ner större bild

Johan Lundberg

Styrelseledamot

Stockholm, född 1977. Invald 2020.

MBA utbildning från SSE och SU i Stockholm samt National University of Singapore.

Grundare av NFT Ventures Group AB (NFT).

Har tidigare haft ledande befattningar inom svenska och globala betalkortsföretag, bl a Enter Card, Citi Bank, Mastercard och PayTech.

Övriga styrelseuppdrag: Utöver styrelseuppdrag i NFT Gruppen är han även styrelseledamot i Investment AB Stentulpanen (ordf), Ölands Bank AB, Betsson Group AB (ordf), CoinShares och Loomis Group AB.

Aktieinnehav: 3 000 B-aktier

Ladda ner större bild

Anna-Maria Lundström Törnblom

Styrelseledamot

Göteborg, född 1971. Invald 2017.

Delägare och styrelsemedlem i Wakakuu AB som driver mode-sajten wakakuu.com.

Övriga styrelseuppdrag: Bl a Kewluto Horseliving AB, Provobis Holding AB, RCL Holding AB och StrategiQ Capital AB.

Aktieinnehav: 172 000 B-aktier privat samt 1 167 732 A-aktier och 1 333 332 B-aktier som delägare av en tredjedel i StrategiQ Capital AB.

Ladda ner större bild

Clas-Göran Lyrhem

Styrelseledamot

Göteborg, född 1961. Invald 2020.

Civilekonom.

VD Fastighets AB Josefina och Fastighets AB Kalvringen.

Har arbetat som aktiechef på Andra AP-Fonden, Associate Director på KPMG Corporate Finance, Ekonomichef på Bilspeditions finansbolag samt Auktoriserad revisor på Öhrlings Coopers & Lybrand.

Övriga styrelseuppdrag: Stena Fastigheter AB och Formica Capital AB.

Aktieinnehav: 10 000 B-aktier

Ladda ner större bild

Magnus Malm

Styrelseledamot

Norrköping, född 1964. Invald 2021.

Ekonom.

Grundare, ensam ägare och VD till Magnentuskoncernen.

Övriga styrelseuppdrag: Utöver styrelseuppdrag i sina egna bolag, även styrelseledamot i Nordic Exhibitions & Events AB (ordf), Spotscale AB, Happy Moments Norrköping AB (ordf), School Parrot AB, Norrköping Citysamverkan Ek För, NKPG City i Samverkan AB, Ostia Fastighetsutveckling i Norrköping AB samt i Danske Banks lokalstyrelse i Norrköping.

Aktieinnehav: Privat och via bolag: 743 196 A-aktier

Ladda ner större bild

Lisa Åbom

Styrelseledamot

Linköping, född 1971. Invald 2022.

Civilingenjör (PhD LiU, EMBA SSE).

VD på NIRA Dynamics AB. Har tidigare bland annat bland annat haft ledande befattningar inom Saab Aeronautics och Sapa Heat Transfer.

Övriga styrelseuppdrag: Linköping Science Park och LiU Holding AB.

Aktieinnehav: –

Ladda ner större bild

Beroendeförhållanden

Beroendeförhållanden enligt Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter:
Styrelsens ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa ledamöter är Anna-Maria Lundström Törnblom beroende i förhållande till Svolders största aktieägare.

Styrelsens bolagsbesök

Styrelsens besök på Troax i Tyngel den 5 mars 2024.
Styrelsens besök på Garo’s produktionsenhet i Hillerstorp den 4 mars 2024.
Styrelsens besök på Craft’s (New Wave Group) automatiserade lager i Ulricehamn den 4 mars 2024.
Styrelsens besök på Serneke (Karlatornet) Göteborg den 9 juni 2022.
Styrelsens besök på Ependion (Westermo) Västerås den 9 mars 2022.
Styrelsens besök på Elos Medtech Skara den 4 mars 2020.
Styrelsens besök på Veg Tech (Nordic Waterproofing) den 13 mars 2019.
Styrelsens besök på FM Mattsson Mora Group den 30 januari 2018.
Styrelsens besök på Serneke den 8 juni 2017.
Fredrik Carlsson och Rolf Lundström på Platzers årsstämma 2017.
Styrelsens besök på GARO den 30 januari 2017.
Styrelsens besök på XANO den 3 februari 2016.
Styrelsens besök på Troax den 3 februari 2016.
Styrelsens besök på Platzer den 10 juni 2014.
Styrelsens besök på Saab den 18 februari 2014.