Styrelse

Styrelsen i Svolder består av sex ledamöter, tre kvinnor och tre män, valda av årsstämman 2020 med en mandatperiod fram till slutet av nästa årsstämma.

FredrikCarlsson

Fredrik Carlsson

Styrelsens ordförande.

Göteborg, född 1970. Ekonom.

VD i Sönerna Carlsson Family Office.

Invald 2013.

Har tidigare arbetat som global analyschef för SEB Enskilda, aktiechef på Andra AP-Fonden samt dessförinnan i London på Bank of America Merrill Lynch och HSBC.

Övriga styrelseuppdrag:

Betsson Group AB, Resurs Holding AB, Solid Försäkringar AB och Sten A Olsson pensionsstiftelse.

Aktieinnehav:
Privat och via bolag: 15 400 B-aktier

Ladda ner högupplöst bild


EvaCederbalk1

Eva Cederbalk

Styrelseledamot

Stockholm, född 1952. Civilekonom.

Invald 2015.

Har tidigare bland annat varit VD på SBAB Bank AB och Netgiro International AB samt haft ledande befattningar på If Skadeförsäkring, Dial Försäkring och inom SEB-koncernen.

Övriga styrelseuppdrag:

Borgos AB (ordförande), Econans AB (ordförande), Gimi AB, Green City Ferries AB och Ikano Group S.A.

Aktieinnehav:

Ladda ner högupplöst bild


JohanLundberg

Johan Lundberg

Styrelseledamot

Stockholm, född 1977. MBA utbildning från SSE och SU i Stockholm samt National University of Singapore.

Grundare av NFT Ventures Group AB (NFT).

Invald 2020.

Har tidigare haft ledande befattningar inom svenska och globala betalkortsföretag, bl a Enter Card, Citi Bank, Mastercard och PayTech.

Övriga styrelseuppdrag:

Utöver styrelseuppdrag i NFT Gruppen är han även styrelseledamot i Investment AB Stentulpanen (ordf),  Ölands Bank AB, Betsson Group AB (ordf), CoinShares och Loomis Group AB.

Aktieinnehav:

Ladda ner högupplöst bild


AnnaMariaLundströmTörnblom.jpg

Anna-Maria Lundström Törnblom

Styrelseledamot

Göteborg, född 1971.

Invald 2017.

Delägare och styrelsemedlem i Wakakuu AB som driver mode-sajten Wakakuu.com.

Övriga styrelseuppdrag:

Bl a Kewluto Horseliving AB, Provobis Holding AB, RCL Holding AB och StrategiQ Capital AB.

Aktieinnehav:
43 000 B-aktier privat samt 291 933 A-aktier och 333 333 B-aktier som delägare av en tredjedel i StrategiQ Capital AB.

Ladda ner högupplöst bild


Claes-Göran Lyrhem

Styrelseledamot

Göteborg, född 1961. Civilekonom.

VD Fastighets AB Josefina och Kalvringen AB.

Invald 2020.

Har arbetat som aktiechef på Andra AP-Fonden, Associate Director på KPMG Corporate Finance, Ekonomichef på Bilspeditions finansbolag samt Auktoriserad revisor på Öhrlings Coopers & Lybrand.

Övriga styrelseuppdrag:

Stena Fastigheter AB och Formica Capital AB.

Aktieinnehav:

Ladda ner högupplöst bild


 

Magnus Malm

Styrelseledamot

Norrköping, född 1964. Ekonom.

Invald 2021.

Grundare, ensam ägare och VD till Magnentuskoncernen.

Övriga styrelseuppdrag:

Utöver styrelseuppdrag i sina egna bolag, även styrelseledamot i Nordic Exhibitions & Events AB (ordf), Spotscale AB, Happy Moments Norrköping AB (ordf), School Parrot AB, Norrköping Citysamverkan Ek För, NKPG City i Samverkan AB, Ostia Fastighetsutveckling i Norrköping AB samt i Danske Banks lokalstyrelse i Norrköping.

Aktieinnehav:
Privat och via bolag: 165 658 A-aktier


Beroendeförhållanden enligt Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter:
Styrelsens ledamöter är samtliga oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa ledamöter är Anna-Maria Lundström Törnblom beroende i förhållande till Svolders största aktieägare.


Styrelsens bolagsbesök på Elos Medtech Skara den 4 mars 2020:Styrelsens bolagsbesök på Veg Tech (Nordic Waterproofing) den 13 mars 2019:Styrelsens bolagsbesök på FM Mattsson Mora Group den 30 januari 2018:


Styrelsens bolagsbesök på Serneke den 8 juni 2017:
Bolagsbesok-Serneke


Fredrik Carlsson och Rolf Lundström på Platzers årsstämma 2017:
ArsstammaPlaz


Styrelsens bolagsbesök på GARO den 30 januari 2017:
StyrelsenhosGARO


Styrelsens bolagsbesök på XANO den 3 februari 2016:
Bolagsbesok-Xano


Styrelsens bolagsbesök på Troax den 3 februari 2016:
Bolagsbesok-Troax


Styrelsens bolagsbesök på Platzer den 10 juni 2014:
Bolagsbesök-Platzer


Styrelsens bolagsbesök på Saab den 18 februari 2014:
Besök från Svolder