Medarbetare

Svolder består av fem anställda placerade i centrala Stockholm.

Tomas Risbecker

Verkställande direktör

tomas.risbecker@svolder.se

Född 1967.

Civilekonom. Anställd 2023.

Arbetat på finansmarknaden sedan 1994.

Tidigare varit ansvarig för den svenska delen av AMFs fondförvaltning och förvaltare av AMF Aktiefond Sverige och AMF Aktiefond Småbolag. Dessförinnan har Tomas arbetat på Handelsbanken, där han varit ansvarig för förvaltningen av de svenska fonderna. Han har även drivit det egna fondbolaget WR Capital och ansvarat för svenska och nordiska fonder på Swedbank Robur.

Aktieinnehav (direkt och indirekt via försäkringslösning):
20 000 B-aktier.

Styrelseuppdrag:


Pontus Ejderhamn

Ekonomichef

pontus.ejderhamn@svolder.se

Född 1967.

Gymnasieekonom. Anställd 1998.

Arbetat på finansmarknaden sedan 1998.

Styrelsens sekreterare sedan 2012.

Tidigare anställd på Inter Forward, Svecia Silkscreen Maskiner och Ericsson Radio Systems.

Aktieinnehav (direkt och indirekt via försäkringslösning):
495 000 B-aktier.

Ladda ner högupplöst bild


Charlotte Nyblin

Ekonomiassistent

charlotte.nyblin@svolder.se

Född 1965.

Anställd 2000.

Arbetat på finansmarknaden sedan 2000.

Tidigare arbetat med ekonomi på olika företag.

Aktieinnehav (direkt och indirekt via försäkringslösning):
33 000 B-aktier.

Ladda ner högupplöst bild


Magnus Molin

Aktiechef

magnus.molin@svolder.se

Född 1961.

Civilekonom. Anställd 1994.

Arbetat på finansmarknaden sedan 1987.

Styrelsens sekreterare 1998-2012.

Tidigare arbetat som analytiker på Alfred Berg Kapitalförvaltning och Ratos.

Aktieinnehav (direkt och indirekt via försäkringslösning):
386 043 B-aktier.

Styrelseuppdrag:
SFF – Sveriges Finansanalytikers Förening AB och Sveriges Finansanalytikers Service AB.

Ladda ner högupplöst bild


Johan Selling

Analytiker/förvaltare

johan.selling@svolder.se

Född 1990.

Civilekonom (M.Sc.). Anställd 2018.

Arbetat på finansmarknaden sedan 2012.

Tidigare arbetat som analytiker på Deutsche Bank i London och SEB Equities.

Aktieinnehav (direkt och indirekt via försäkringslösning):
29 000 B-aktier.

Ladda ner högupplöst bild