Svolders årsredovisning 2019/2020 publiceras

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2019/2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som begärt tryckt information samt övriga intressenter omkring den 29 oktober.

Stockholm 2020-10-20
Svolder AB (publ) 


Ar1920 Ar1920