SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2014/2015 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2015-10-27
SVOLDER AB (publ)


Svolder årsredovisning 2014/2015 Svolder årsredovisning 2014/2015