SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2021/2022

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2021/2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som begärt tryckt information samt övriga intressenter omkring den 27 oktober.

Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@svolder.se eller via webbplatsen https://svolder.se/bestall-tryckt-information-2/

Stockholm 2022-10-25
Svolder AB (publ) 


Ar2122 Ar2122