SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2012/2013 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2012/2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i slutet av denna vecka.

Stockholm 2013-10-29
SVOLDER AB (publ)


SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2012/2013 SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2012/2013