Svolder årsredovisning 2022/2023

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2022/2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som begärt tryckt information samt övriga intressenter i inledningen av november.

Beställning av tryckt årsredovisning kan göras via e-post till info@svolder.se.

Stockholm 2023-10-24
Svolder AB (publ) 


AR2223 AR2223