SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2016/2017 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2016/2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2017-10-24
SVOLDER AB (publ)


Svolders årsredovisning 2016/2017 Svolders årsredovisning 2016/2017