Svolders årsredovisning 2020/2021 publiceras

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare som begärt tryckt information samt övriga intressenter omkring den 29 oktober.

Stockholm 2021-10-21
Svolder AB (publ) 


Ar2021 Ar2021