Svolder: SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2018/2019 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2018/2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2019-10-22
SVOLDER AB (publ)


PDF PDF