SVOLDERS ÅRSREDOVISNING 2013/2014 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2013/2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2014-10-28
SVOLDER AB (publ)


Svolders årsredovisning 2013/2014 Svolders årsredovisning 2013/2014