Svolders årsredovisning 2017/2018 publiceras

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2017/2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras i början av nästa vecka till de aktieägare samt prenumeranter som begärt det.

Stockholm 2018-10-24
SVOLDER AB (publ)


Årsredovisning 17/18 Årsredovisning 17/18