Valberedning utsedd

Svolder har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden, att föreläggas årsstämman den 17 november 2010.

Årets valberedning består av ledamöterna Mats Andersson (Fjärde AP-fonden), Karin Kronstam (styrelsens ordförande), Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström) samt Torgny Prior (Prior och Nilsson Fonder). Christoffer Lundström är valberedningens ordförande.

Aktieägare som vill föreslå kandidater till Svolders styrelse kan vända sig till någon av valberedningens ledamöter på respektive telefonnummer eller mailadress.

Mats Andersson, 08-787 75 00, mats.a.andersson@ap4.se

Karin Kronstam, 070-517 72 04, k.kronstam@telia.com

Christoffer Lundström, 031-771 37 50, christoffer@provobisholding.se

Torgny Prior, 08-441 77 00, torgny.prior@priorochnilsson.se


wkr0005.pdf wkr0005.pdf