Svolders substansvärde 2021-02-26: 188 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 184,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 210,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 11 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-02-26: 188 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-02-26: 188 SEK per aktie