Svolders substansvärde 2022-05-27: 59 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 22 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,24 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 86,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 45 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-05-27: 59 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-05-27: 59 SEK per aktie