Svolders substansvärde 2020-04-09: 106 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 12 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 19 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 106,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades i nivå med substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 114,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-04-09: 106 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-04-09: 106 SEK per aktie