Svolders substansvärde 2019-07-12: 129 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 33 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 128,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 163,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 26 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release