Substansvärde 2009-06-12: 56 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 47 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 34 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,90 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf