Svolders substansvärde 2013-01-25: 68 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


Release Release