SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-09-21: 118 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 103,90 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 113,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 4 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release