Svolders substansvärde 2021-10-22: 281 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 6 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 59 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 332,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 396,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 41 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-10-22: 281 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-10-22: 281 SEK per aktie