Svolders substansvärde 2019-11-22: 131 SEK per aktie (efter utdelning om 2,15 SEK)

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka. Denna minskning inkluderar utdelning om 2,15 SEK per aktie som avskiljdes den 20 november 2019.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 37 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 34 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 114,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 155,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 18 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2019-11-22: 131 SEK per aktie (efter utdelning om 2,15 SEK) Svolders substansvärde 2019-11-22: 131 SEK per aktie (efter utdelning om 2,15 SEK)