Svolders substansvärde 2011-09-30: 57 SEK/aktie

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 32 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 22 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 5 procent


wkr0005.pdf wkr0005.pdf