Delårsrapport Svolder tre månader 1 september – 30 november 2000

Delårsrapport Svolder tre månader 1 september-30 november 2000 Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska småbolag med börsvärden upp till ca 8,2 miljarder kronor. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis. ¤ Substansvärdet sjönk 20,0%, justerat för utdelning, till 157,20 SEK per aktie. ¤ Börskursen (B) steg 11,2%, justerat för utdelning, till 178 SEK. ¤ Jämförelseindex CSX sjönk under motsvarande tremånadersperiod 15,8%. ¤ Substansvärdet den 8/12 var 160 SEK per aktie och börskursen 178 SEK. ¤ Substansvärdepremien var på balansdagen drygt 13%. ¤ Periodens resultat (3 mån) var 18,6 (152,5) MSEK, motsvarande 2,90 (23,80) SEK per aktie. Stora bidragsgivare till substansvärdet Positiva: JM och LjungbergGruppen Negativa: Nolato, SwitchCore, TurnIT och Frontec Större förändringar i aktieportföljen Köpt: TurnIT, Utfors, Atle och NCC Sålt: JM, IFS, Munksjö och NIBE ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT00980/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/12/14/20001214BIT00980/bit0002.pdf Hela rapporten


bit0002.pdf bit0002.pdf