Flaggningsmeddelande Intoi

Svolder AB har per den 4 augusti 2008 avyttrat 200 000 B-aktier i Intoi AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 470 600 B-aktier, vilket utgör 4,0 procent av aktiekapitalet och 3,7 procent av rösterna i Intoi AB (publ). Intoi AB hette tidigare Nocom AB.

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf