Svolders substansvärde 2019-09-06: 119 sek/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 119 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 107,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 127,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release