Svolders substansvärde 2013-03-01: 75 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 75 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 14 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 21 procent.


Release Release