Svolders substansvärde 2022-12-02: 58 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, minskat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 29 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,82 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 82,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 40 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-12-02: 58 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-12-02: 58 SEK per aktie