Svolder har förvärvat aktier i Elanders AB

Svolder AB (publ) har per den 4 februari 2022 förvärvat aktier i Elanders AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 2 600 000 B-aktier. Detta motsvarar 7,4 procent av aktiekapitalet och 5,0 procent av rösterna i Elanders AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Elanders AB Svolder har förvärvat aktier i Elanders AB