Substansvärde 2009-10-16: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 65 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 72 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 60 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf