Svolder har avyttrat samtliga aktier i Magnolia Bostad AB

Svolder AB (publ) har accepterat det av F Holmström Holding 6 AB lämnade kontanterbjudande.

F Holmström Holding 6 AB har idag meddelat att de fullföljer det rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB och förvärvar samtliga aktier som har lämnats in i Erbjudandet. Därmed har Svolder sålt hela sitt aktieinnehav till priset 76 SEK per aktie, motsvarande 159 MSEK.

Svolders totala aktieinnehav i Magnolia Bostad AB innan försäljningen uppgick till 2 095 000 aktier, motsvarande 5,5 procent av aktiekapitalet och av röstetalet i bolaget. Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har avyttrat samtliga aktier i Magnolia Bostad AB Svolder har avyttrat samtliga aktier i Magnolia Bostad AB