Svolders substansvärde 2021-12-10: 281 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 60 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 31 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 350,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 25 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 430,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 53 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-12-10: 281 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-12-10: 281 SEK per aktie