Svolders substansvärde 2007-11-02

Svolders substansvärde minskade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 2 november var 88 kr per aktie.
Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde varit oförändrat.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 4 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 84,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 4 procent.


wkr0018.pdf wkr0018.pdf