Svolders substansvärde 2018-10-26: 99 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade med 7 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde minskat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 90,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 110,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 11 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release