Svolders substansvärde 2011-05-20: 85 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 85 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 73,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf