SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-05-18: 115 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 115 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 100,92 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 106,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 8 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release