DELÅRSRAPPORT I 2005/2006

Aktuell rapportperiod: 1 september–30 november 2005 (3 mån)

– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 86,1 (48,4) MSEK, motsvarande 6,70 (3,80) SEK per aktie. – Substansvärdet steg 11,4%, justerat för utdelning, till 62,60 SEK per aktie. – Börskursen (B) gick upp 14,3%, justerat för utdelning, till 62,75 SEK per aktie. – Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 9,9 respektive 7,8 %. – Substansvärdepremien var på balansdagen 0,3%. – Substansvärdet den 9/12 var 64 SEK och börskursen 62,75 SEK. – Detta är koncernens första delårsrapport i enlighet med IFRS. Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån) Positiva: Beijer Electronics, Beijer Alma, Saab, Scribona och Nolato Negativa: Observer och Höganäs Större förändringar i aktieportföljen (3 mån) Köpt: Kinnevik, AcandoFrontec och SAS Sålt: WM-data och Haldex


wkr0010.pdf wkr0010.pdf