Svolders substansvärde 2007-11-30

Svolders substansvärde ökade med 5 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 30 november var 71 kr per aktie.
Detta var 5 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 10 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.wkr0018.pdf wkr0018.pdf