Svolders substansvärde 2022-09-30: 51 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 51 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 31 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 39 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,34 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 65,05 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 29 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-09-30: 51 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-09-30: 51 SEK per aktie