Svolders substansvärde 2023-05-05: 60 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 63,45 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 96,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 60 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-05-05: 60 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-05-05: 60 SEK per aktie