Svolders substansvärde 2021-05-21: 218 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 253 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 16 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 314 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 44 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-05-21: 218 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-05-21: 218 SEK per aktie