Svolder har förvärvat aktier i Nordic Waterproofing Holding AB

Svolder AB (publ) har per den 10 september 2021 förvärvat aktier i Nordic Waterproofing Holding AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 3 742 952 aktier. Detta motsvarar 15,5 procent av aktiekapitalet och  procent av rösterna i Nordic Waterproofing Holding AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Nordic Waterproofing Holding AB Svolder har förvärvat aktier i Nordic Waterproofing Holding AB